en-USvi-VN

Diễn ra trong khuôn khổ triển lãm, MTA Hanoi 2018 là chuỗi hội thảo chuyên đề được dẫn dắt bởi các chuyên gia đầu ngành, hiệp hội và tổ chức trong ngành cơ khí chế tạo. Đặc biệt, triển lãm năm nay tập trung xoay quanh về việc Bảo mật / An toàn thông tin cũng như các vấn đề về phát triển và tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đến công cuộc công nghiệp hóa tại Việt Nam với chương trình chi tiết như sau:

Thứ Tư, 17/10/2018
Thời gian Chủ đề Diễn giả

VINALAB - VIETNAM ASSOCIATION OF TESTING LABORATORIES - Phần 1

Chủ đề: An toàn thông tin

Địa điểm: Seminar Room

09:00 10:00 Vai trò, ứng dụng của loT trong sản xuất  Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Đức -  CEO Công ty CP Aimesoft
10:00 11:00 Vai trò, ứng dụng của Cloud trong sản xuất Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Quản trị viên NetOpengroup
11:00 12:00 Công nghiệp 4.0 - An ninh trên không gian mạng tại Việt Nam Tiến sĩ Trần Hồng Quang - Giảng viên Khoa Công nghẹ Thông tin - Học viện Kỹ thuật Quân sự
12:00 Ending and Lunch

 MESLAB - MULTI ENGINEERING SOLUTION LABORATORY 

Chủ đề: Mô hình kinh tế tích hợp hàng hóa - dịch vụ nhằm nâng cao giá trị tổng thể và tối ưu hóa lợi ích doanh nghiệp & khách hàng.

Địa điểm: Seminar Room

13:00  Đón khách
13:30  14:30  Những điều cốt yếu trong hoạt động tổ chức kĩ thuật và R&D trong doanh nghiệp sản xuất TS. Trần Anh Tuấn - Giám đốc điều hành MES LAB
14:30 15:00  Break time
15:00 16:00  Giải pháp tối ưu từ thiết kế đến sản xuất Ông Nguyễn Hà - Giám đốc kỹ thuật Solid & Soft
16:00 17:00 Mô hình kinh tế tích hợp hàng hóa và dịch vụ Ông Ngô Xuân Bình - Phó chủ tịch MES LAB
17:00 Kết thúc
Thứ Năm, 18/10/2018

VINALAB - VIETNAM ASSOCIATION OF TESTING LABORATORIES - Phần 2

Chủ đề: Chuyển đổi doanh nghiệp số trong thời đại công nghiệp 4.0

Địa điểm: Seminar Room

9:00 9:30 Phương thức phát triển mới trong thời đại công nghiệp 4.0 Th.S Nguyễn Hữu Thái Hòa - Giám đốc chiến lược Cty CP CK VNDirect
9:30  10:30 Xu hướng hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) theo công nghệ 4.0 cho các doanh nghiệp sản xuất/gia công Cơ khí chính xác. Th.S Phạm Thanh Diệu - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty CP Tư vấn Cải tiến liên tục (CiCC)
12:00 Kết thúc

 


16-18/10/2018

INTERNATIONAL CENTER

FOR EXHIBITION