Informa

16-18/10/2019

INTERNATIONAL CENTER

FOR EXHIBITION

 
Danh mục khách tham quan
DANH MỤC KHÁCH THAM QUAN
 • Chế tạo thiết bị ô tô
 • Thương mại / Chi nhánh / Nhà phân phối
 • Dịch vụ mua bán
 • Các dự án sản xuất theo hợp đồng & chìa khóa trao tay
 • Dịch vụ tư vấn & thiết kế
 • Sản xuất và thi công các công trình về điện / điện tử
 • Quản lý môi trường
 • Sản xuất thiết bị
 • Công nghệ thông tin & Viễn thông
 • Sản xuất máy móc
 • Xử lý vật liệu
 • Sản xuất sản phẩm & phụ tùng kim loại
 
 • Dầu khí / Quy trình xử lý hóa chất
 • Cơ khí chính xác / Công nghiệp phụ trợ
 • Dịch vụ / Công trình công cộng
 • Nghiên cứu & Phát triển
 • Sản xuất các sản phẩm nhựa & cao su
 • Đóng tàu & Sửa chữa
 • Lưu kho
 • Sản xuất theo hợp đồng thầu phụ
 • Chế tạo các khuôn đúc và máy công cụ
 • Hiệp hội thương mại / Cơ quan nhà nước
 • Giao thông vận tả